LLISTAT DE SERVEIS

- Revisió ordinària de l’edifici (Instal•lacions elèctriques, Pintura, Escletxes, etcètera.)
- Seguiment d’obres de reparació i manteniment.
- Tramitació a les companyies d’assegurances de les incidències.

NOVETAT ANTALIAGESTIÓ COMUNITATS

- Rendibilitat econòmica del Fons de Reserva.
- Control de despeses ordinàries reinvertint-les en benefici de la pròpia comunitat
(Tot tipus d’industrials, empreses de subministraments bàsics, etc…).
- Assessoraments en rehabilitació d’edificis.
- Assessoraments, tramitacions, subvencions a comunitats de propietaris.