Antalia Gestió Empresarial ha dissenyat unes modalitats de treball amb preus competitius perquè puguis escollir la fòrmula més apropiada a les característiques que necessita la teva empresa.

Consulta els continguts de les tarifes i deixa’t sorprendre de tot el que t’oferim. Contacta amb nosaltres per a qualsevol dubte, o integració d’altres serveis no inclosos en els packs de tarifes, per a que poguem ofertar-te exactament allò que s’adapta al teu negoci.

 • Confecció de la comptabilitat i tancament de l’exercici.
 • Informe trimestral comptable-financer.
 • Confecció i presentació de l’IVA (model 303 trimestral).
 • Confecció i presentació del resum anual IVA (model 390).
 • Confecció i presentació de l’IRPF (model 111 trimestral).
 • Confecció i presentació del resum anual IRPF (model 190).
 • Confecció i presentació de la declaració INTRASTAT i model 349.
 • Confecció i presentació de la declaració anual 347.
 • Confecció i presentació dels lloguers (model 115 trimestral i model 180 anual).
 • Confecció Comptes Anuals i Memòria i la seva presentació davant el Registre Mercantil corresponent*.
 • Confecció i legalizació dels Llibres Oficials Comptables davant el Registre Mercantil corresponent*.
 • Assessorament fiscal i comptable: consultes per telèfon i per e-mail.
 • Opcional: Consulta on-line mitjançant intranet.
 • Reunió trimestral amb l’administrador, director general o manager per al seguiment pressupostari.
 • Participació per a la confecció del pressupost anual del Compte de Pèrdues i Guanys.
 • Confecció de balanços i comptes de resultats per a l’obtenció de crèdits bancaris.
 • Gestió de la seva cartera de cobraments i pagaments amb les seves entitats bancàries.
 • Estudi i planificació del tancament comptable i fiscal.

preu 700 €/mes
* No inclou las taxes del Registre Mercantil