Finestreta única amb l’Administració ? Assessoria a Terrassa un nou enfoc…

by


M’agradaria tractar amb humor un tema en el que segurament tots ens hem trobat: la burocràcia excessiva per tràmits que al contribuient, emprenedor, autònom atabalen i fan que sembli una carrera d’obstacles el aconseguir fer tots els tràmits per tal d’iniciar una activitat…
Per això fa molt de temps que ja es parla de la finestreta única…

En els temps que corren l’humor no l’hem de perdre. Veieu aquest vídeo i digueu-nos si mai no us heu sentit identificats?


Aquest vídeo ha estat fet per: Instituto del Cine Madrid.

L’excesiva burocràcia vol ser mitigada per a no dificultar la creació d’empreses i negocis tan necessaris aquest dies i amb l’horitzó del 2014, el Pla per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial, a través del qual es vol impulsar el canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració aprovat el 06.09.2011. Prosseguint amb la tasca duta a terme des de 1990 per l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), la Finestreta Única Empresarial (FUE) és una xarxa interadministrativa que té per objectiu facilitar la gestió dels procediments administratius de les diferents administracions públiques –central, autonòmica i local- que afecten les persones emprenedores, empresàries i intermediàries, al llarg de tot el cicle de vida de l’empresa.  I es fixa com a objectius a assolir, els següents:

  • Eliminar el 20% dels tràmits identificats en l’àmbit de la Generalitat.
  • Simplificar el 68% dels tràmits identificats que no poden ser eliminats.
  • Incorporar a la Finestra Única Empresarial, de forma multicanal, el 90% dels tràmits.
  • Aconseguir que el màxim de tràmits burocràtics siguin de resolució immediata.

 

Si voleu veure un document esquemàtic aclaridor d’aquest Pla per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial cliqueu aquí >> Finestreta Única Empresarial (FUE) .

Aministia Fiscal i la llei 10/2010 del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme:

by

L‘amnistia fiscal permet “repatriar” capitals a Espanya que ara puguin estar en paradisos fiscals. I també aflorar capitals que estant en el territori espanyol no estaven legalment declarats, amb el pagament del 10% (en cas dels particulars) o el 8% (per a societats) i sense sanció. I se’ns planteja si això pot entrar en contradicció amb la ja existent llei 10/2012 llei del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

La Llei 10/2010 imposa uns controls per tal de restringir la facilitat de moviments de capitals provinents del blanqueig de diner negre i del terrorisme, en tots els àmbits de la societat ja proposa un seguit de mesures de càstig en cas de NO complir-la.

  • Entitats financeres en l’ingrés de bitllets de 500 € exigeixen la identificació de què fa l’ingrés amb el DNI, l’extracció d’efectiu superior a 1500 € per “finestreta” exigeix ​​el DNI del qual fa l’extracció dels diners, etc … mesures que vénen afectant a tots els usuaris de comptes corrents en entitats financeres situades a Espanya.
  • Així també els assessors fiscals, comptables es veuen obligats a complir una sèrie de formalitats obligatòries que dimanen de la llei 10/2012, com són: acreditar una formació adequada de forma anual dels directors i de l’staff (empleats) dels despatxos, en els següents punts:
  1. Obligació de diligència deguda respecte als clients. El que comporta un protocol i una sèrie de procediments: identificació dels clients, coneixement del seu negoci, identificació del titular real, seguiment del negoci del client, avaluació del risc, etc.
  2. Examen de qualsevol operació que pugui ser de “dubtosa procedència”, conservació de la documentació i abstenció de dur a terme operacions sospitoses.
  3. Comunicació al Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de capitals (SEPBLAC) de qualsevol indici d’operació procedent del blanqueig o finançament del terrorisme i col · laboració amb el SEPBLAC.

Totes aquestes qüestions, i algunes més, cal complir-les ja que es castiga l’incompliment de forma administrativa: Infraccions molt greus, greus i lleus, i també existeix responsabilitat penal (art. 301 i altres del Codi Penal).
Cal aclarir que el delicte de blanqueig de capitals no és només el fet de fer aflorar béns procedents d’una activitat il · lícita, sinó també l’ocultació o l’encobriment de l’origen il · lícit d’aquests.

Les conseqüències de l’incompliment de la llei 10/2012 que en els casos molt greus poden derivar en delicte penal i inclou a les assessories fiscals, i comptables  com a subjectes obligats per aquesta Llei

Aquelles persones que ja estaven sent investigades, per la hisenda pública espanyola, no entren en el paraigua de la recentment anunciada “amnistia fiscal”. La resta de subjectes passius es poden acollir.

Amb la llei de AMNISTIA FISCAL, aquestes exigències de control per part dels assessors fiscals i comptables, queden transitòriament rellevades perquè la “dubtosa procedència” de les operacions ja no es qüestiona.

Oportunitat tributària: el govern anuncia una “amnistia” fiscal per repatriar capital

by

La “amnistia” fiscal, tracta de fomentar que el capital (diners ara a l’estranger) que retorni a Espanya o capital ocult (diners no subjecte a impostos) dins del país quedi exonerat de qualsevol penalització o sanció, en ser aflorat.El Govern actuarà en tres fronts:

1. – S’establirà un tipus especial del 8% per a la repatriació de dividends o rendes derivades de   vendes d’actius.
2. – Les persones físiques tindran un programa temporal per declarar a Espanya actius no declarats dins i fora d’Espanya fins al 30 de novembre.
3. – S’aprova altre gravamen especial ara empreses i persones físiques que només hauran de pagar el 10% del capital aflorat.

Aquestes tres mesures van dirigides a incrementar la base de contribuents, que s’ha reduït molt en els últims anys per la crisi i posar fi a la situació actual en què gran quantitat d’empreses tributa a l’estranger encara que estiguin radicades a Espanya.

tabla de ingresos tributarios 2012